STRUKTUR PAKKER: TORSK, SEI, HYSE, mellom 15-21 meter, NORD-NORGE

Levering før 2020, man må ha inn søknad om erverv, før jul.

Strukturkvoteordning - kystflåten

FAKTOR TORSK  2.8070 (Strukturert 2008)

FAKTOR HYSE  3.5366

FAKTOR SEI 3.1153

 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.